Záruka suchého domova

 


Ochrana stavby proti vnikání či unikání vody a vzniku vlhkosti je zásadní součástí každého stavebního projektu. Nejedná se pouze o izolaci základů stavby, každý objekt disponuje množstvím dalších součástí náchylných na vnikání vody. Hydroizolace tak plní významnou funkci například při stavbě plochých střech, bazénů, teras, balkónů, koupelen, bytových jader atd.

 


Provádíme veškeré hydroizolace spodních staveb a povlakové krytiny, včetně zateplení střešních plášťů. Pracujeme s izolacemi z asfaltových a SBS modifikovaných asfaltových pasů, s foliemi z mPVC, ale i se stěrkovými materiály, včetně protichemických a epoxidových izolací.